Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kolejna, XX sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 30 grudnia  br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 2 uchwały na mocy których m.in.  wprowadzili bieżące zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz przekazali petycję wg właściwości.  

W trakcie obrad wręczono dwóm radnym minionych kadencji tj. panu Ryszardowi Jagodzińskiemu (radnemu I kadencji) oraz panu Markowi Beygrowi (radnemu II, IV i V kadencji) pamiątkowe Medale, które były wręczone zaproszonym gościom z okazji obchodów  20-lecia Powstania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ww. panowie usprawiedliwili swoją nieobecność w czasie majowych obchodów, przez co decyzją organizatorów otrzymali medale na grudniowej sesji.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski w imieniu swoim, Pana Starosty oraz radnych podziękował za przekazane życzenia świąteczne i złożył życzenia sylwestrowo-noworoczne.

 

Transmisja z obrad sesji tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/

Podjęte na XX sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 • XX Sesja Rady Powiatu
 • XX Sesja Rady Powiatu
 • XX Sesja Rady Powiatu
 • XX Sesja Rady Powiatu
 • XX Sesja Rady Powiatu
 • XX Sesja Rady Powiatu
 • XX Sesja Rady Powiatu
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Oferty PUP
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę