Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Stulecie powrotu Pomorza do macierzy

100 lat temu Pomorze wróciło do macierzy

Przygotowujemy się do uroczystych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, z bogatym programem złożonym z wydarzeń, które będą się odbywać cały przyszły rok w wielu miejscach regionu. Marszałek Piotr Całbecki podpisał 17 grudnia w Golubiu-Dobrzyniu list intencyjny w sprawie najbardziej spektakularnego z nich – uroczystości w Golubiu-Dobrzyniu, z inscenizacją wkroczenia Błękitnej Armii generała Hallera do Golubia, z udziałem stuosobowej grupy rekonstrukcyjnej.

- Choć Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918, niektóre polskie ziemie zostały włączone do odrodzonej Rzeczypospolitej znacznie później – wielkie Pomorze z stolicą w Toruniu, do którego tradycji się odwołujemy, w 1920 roku, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, który wszedł w życie w styczniu 1920 – przypomina marszałek Piotr Całbecki. 

Pierwsze wydarzenia obchodów, na które już dziś zapraszamy, zaplanowano na styczeń. 10 stycznia – w rocznicę ratyfikowania przez Niemcy traktatu wersalskiego, czyli głównego traktatu pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową – odbędzie się w Toruniu uroczysta sesja sejmiku województwa. Główne uroczystości wojewódzkie będą miały miejsce 17 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu. Złożą się na nie konferencja naukowa, manifestacja patriotyczna połączona z przemarszem przez miasto, uroczystość wojskowa i piknik patriotyczny na Zamku Golubskim, a także rekonstrukcja wkroczenia hallerczyków do Golubia. Golub, wówczas samodzielnie miasto na granicy mocarstw zaborczych (po stronie niemieckiej), był pierwszym, które powróciło do macierzy w ramach przejmowania przez Rzeczpospolitą Pomorza i Kujaw Zachodnich.

List intencyjny w sprawie golubsko-dobrzyńskich uroczystości podpisali 17 grudnia w tym mieście, podczas sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, marszałek Piotr Całbecki, starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wójt gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Obchody stulecia powrotu Pomorza do macierzy zaplanowane zostały na cały przyszły rok. Złożą się na nie wydarzenia kulturalne, realizacje wydawnicze (wydamy m. in. komiks i księgę stulecia), imprezy sportowe i kampania edukacyjno-historyczna w szkołach. Trwają też prace nad pomnikiem stacjonujących w Toruniu wojsk balonowych (odsłonięcie w sierpniu) i tablic pamiątkowych poświęconych ojcom Niepodległej.

Pieczę nad przygotowaniami sprawuje powołany przez marszałka województwa komitet programowy, którym zasiadają historycy, szefowie instytucji kulturalnych i działacze społeczni.

Setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski uczcił w przyjętym wczoraj (16 grudnia) stanowisku sejmik województwa.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Podpisanie listu intencyjnego
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Oferty PUP
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę