Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu dokonano uroczystego przekazania termowizora Pulsar Axion KEY XM30 na rzecz Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu, Pani Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński, Pani Danuta Brzoskowska, Pan Jacek Foksiński, a także Pan Andrzej Grabowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Tomasz Zwoliński Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju oraz Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego doceniając bardzo duże zaangażowanie i działania jednostki na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jej znaczenie w zabezpieczeniu operacyjnym tego terenu, a także biorąc pod uwagę, iż wskazany sprzęt w wydatny sposób przyczyni się do efektywnej i skutecznej ochrony wód i środowiska wodnego Powiatu podjął decyzję o przekazaniu sprzętu. Dzięki temu Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim może prawidłowo wykonywać swoje zadania statutowe.

 • Przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej...
 • Przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej...
 • Przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej...
 • Przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej...
 • Przekazanie sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej...
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Oferty PUP
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę