Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

U źródeł wiedzy o Leonardo

 

Od września ubiegłego roku w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu realizowany jest projekt Erasmus+ „STEAM like Leonardo” (skrót od ang. Science, Technology, Engineering, Art, Maths), który jest połączeniem wiedzy z różnych obszarów – nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Belgii i Rumunii.

 

W dniach 13 - 19 października uczniowie wraz z opiekunami polecieli  do ojczyzny mistrza Leonardo. Gospodarzami spotkania było Liceo Scientifico Galileo Galilei w Perugii – stolicy Umbrii. Podczas tygodniowego pobytu podsumowano część projektu "Leonardo – wizjoner". Przed wyjazdem uczniowie, pracując w grupach międzynarodowych, próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie, co Leonardo da Vinci wiedział o świetle i kolorach, dlaczego niebo jest niebieskie, w jaki sposób widzi oko i dlaczego widzimy kolory? Uczniowie przeprowadzali doświadczenia z optyki i eksperymenty z laserem, a następnie wspólnie przygotowywali prezentacje, które zostały przedstawione podczas wizyty w Perugii.

 

W ramach oficjalnych spotkań delegacje szkół zostały powitane przez dyrekcję szkoły oraz wzięły udział w spotkaniu z władzami miasta w pięknym gmachu Palazzo dei Priori. Zajęcia i warsztaty w międzynarodowych grupach odbywały się w szkole oraz w Centrum Nauki i Technologii. Dotyczyły m.in. z fizyki lotu, programowania dronów, robotyki, rozwiązywania zagadek z escaperoomu o Leonardzie czy przygotowania pamiętnika z pobytu, po raz kolejny pozwoliły zgłębić wiedzę, nawiązać nowe przyjaźnie i rozwijać kompetencje kluczowe - naukowo-techniczne, informatyczne czy porozumiewanie się w języku obcym.

 

Była to okazja do poznania ciekawej historii i głównych zabytków Perugii. Odbyły się wycieczki do Florencji i Asyżu, które wprowadziły w fascynujący świat historii, sztuki, nauki i techniki. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić zielone serce Umbrii - jezioro Trazymeńskie, gdzie obserwowali ptaki. Dowiedzieli, jakie ptaki można tam spotkać i dlaczego są obrączkowane. Podczas wizyty w Muzeum Leonarda da Vinci we Florencji mogli podziwiać modele projektów Leonarda. Wystawa zawierała reprodukcje projektów i obrazów Leonardo da Vinci. Każdy mógł zapoznać się z najważniejszymi notatkami Leonarda i odkryć wiele tajemnic tego piętnastowiecznego geniusza. W Galerii Uffizi  jednym z najstarszych muzeów w Europie mogli podziwiać wczesne dzieła Leonarda, takie jak „Zwiastowanie” i niedokończony przez mistrza „Pokłon Trzech Króli”.

 

Geniusz Leonarda wykraczał daleko poza jego epokę. Nikt w jego czasach nie rysował planów maszyn latających. Obserwacja ptaków i próba zrozumienia dynamiki latania doprowadziły Włocha do prób pierwszych ludzkich lotów. Niestety, ówczesna technika nie wspomagała Leonarda. Nie wzniósł się w przestworza, chociaż był tak blisko. Wizyta młodzieży na prywatnym lotnisku paralotni i spadochronów oraz obserwacja kształtu ich skrzydeł przekonała wszystkich, że projekty Leonarda stały się fundamentalnym pomysłem współczesnej awiacji.

 

Nauczyciele dokonali bilansu dotychczasowych działań i omówili, w jaki sposób realizowane będą kolejne działania. Poza pracą był również czas na przyjemności. To m.in. udział w warsztatach w ramach odbywającego się w tym czasie corocznego Festiwalu Czekolady. Po zajęciach w szkole uczniowie integrowali się w domach swoich kolegów, u których mieszkali. Poznawali kulturę dnia codziennego, zwyczaje, tradycje oraz styl życia. Wszyscy wrócili do Polski pełni miłych wspomnień i chęci realizacji kolejnych zadań, dotyczących Leonarda da Vinci jako wynalazcy. Te zostaną podsumowane w szkole w Belgii już na początku marca 2020 roku.

 

(GG)

 • 2_11
 • 3 Perugia
 • 4 Perugia
 • 5 Perugia
 • 6 Perugia
 • 7 Perugia
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Oferty PUP
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę