Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Edukacja konsumencka

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych w ramach przedmiotów  ekonomicznych realizowane są specjalne lekcje konsumenckie prowadzone przez rzecznika konsumentów. Spotkania z młodzieżą  są istotnym elementem  w edukacji konsumenckiej. Świadomy swoich praw konsument potrafi dokonywać właściwych wyborów w określonej sytuacji.

W dniu 25 października br. Powiatowy Rzecznik Konsumentów miał możliwość spotkania się z grupą uczniów I klasy Technikum Ekonomicznego pod opieką mgr Doroty Gurtowskiej z Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas lekcji poruszone zostały tematy dotyczące podstawowych praw konsumenta, zakupu towarów, możliwości ich reklamacji, bezpiecznego korzystania z zakupów przez internet i poza lokalem oraz ochrony danych osobowych. Rzecznik konsumentów wskazał na co zwracać uwagę podczas zakupów, jakie obowiązki wobec kupującego mają sprzedawcy oraz jak ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. 

Do młodzieży najlepiej przemawiają formy graficzne i przykłady wzięte z życia w związku
z powyższym podczas lekcji wykorzystano spoty edukacyjne udostępnianie na stronach UOKiK oraz organizacji konsumenckich dostępne na ich stronach internetowych. W trakcie rozmowy
o dotychczasowych doświadczeniach rzecznik zaproponował wyjaśnienie  dwóch spraw dotyczących zakupów internetowych, które zostały ocenione jako „co najmniej niewłaściwie zakończone” w świetle prawa. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne i ulotki informacyjne z prośbą o propagowanie poznanych praw konsumenta wśród  najbliższego otoczenia.   

Rzecznicy konsumentów działają w Polsce od 1999 r. Pomagają w indywidualnych sprawach, m.in. udzielają bezpłatnych porad, mogą interweniować u przedsiębiorców.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Golubiu-Dobrzyniu przyjmuje w Starostwie Powiatowym, Plac 1000 lecia 25,  w dni powszednie od 7:30 do 15:00. Informacje można uzyskać również dzwoniąc na nr tel. 56 6835380 wew. 47  lub pocztą elektroniczną pod adresem rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Ponadto przypominamy o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w działających dwóch punktach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego:

 1. Kowalewo Pomorskie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
 2. Golub-Dobrzyń w budynku Starostwa Powiatowego

Rejestracja telefoniczna  pod numerem tel. 784 637 815 lub osobiście w Starostwie Powiatowym.

 

(MC)

 

 • IMG_1030
 • IMG_1013
 • IMG_1018
 • IMG_1030
 • IMG_1033
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę