Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

24 października br. odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla instytucji działających w budynku przy Placu Tysiąclecia 25. Swoim zasięgiem ćwiczenia objęły pracowników oraz petentów urzędów i instytucji: Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ZUSu, Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim i Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu.

Ćwiczenia poprzedziła symulacja pożaru w jednym z pomieszczeń na parterze. Dym powstały z zadymiarki wzbudził niepokój pracowników sekretariatu, którzy niezwłocznie powiadomili Straż Pożarną dzwoniąc na nr 998. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego, pracownicy wszystkich instytucji działających w budynku w sposób szybki i bezpieczny ewakuowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Po przeliczeniu pracowników okazało się brakuje trzech kobiet. Informację tę przekazano do kierującego akcją gaśniczą,  strażacy przystąpili do akcji poszukiwania osób w miejscach wskazanych przez kierującego ewakuacją. Kobiety odnaleziono, ewakuowano z miejsca zagrożenia i udzielono im pomocy. 

W ćwiczeniach udział brały 3 zastępy z Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu: 2 GBA, 1 SLRR. Podczas ćwiczeń ewakuowano ok. 250  osób. Ewakuacja przebiegła w sposób sprawny, a same ćwiczenia jedynie w nieznaczny sposób zakłóciły pracę urzędu.

Po zakończeniu ćwiczeń, strażacy mieli okazję zapoznać się z budynkiem w zakresie układu dróg ewakuacyjnych, wyposażenia go w urządzenia przeciwpożarowe oraz rozmieszenia pomieszczeń potencjalnie niebezpiecznych pożarowo.
Ćwiczenia były realizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu zgodnie z rocznym harmonogramem ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

 • IMG_0962
 • IMG_0998
 • IMG_0970
 • received_535351407214949
 • 20191024_095256
 • 72971113_768095573651078_100133511784038400_n
 • IMG_0980
 • IMG_0979
 • IMG_0978
 • IMG_0976
 • IMG_0973
 • IMG_0972
 • IMG_0996
 • 72971113_768095573651078_100133511784038400_n
 • 72547376_2329171027397777_2786746919639056384_n
 • IMG_0953
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Portal Aktywna Wieś
 • Oferty PUP
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę