Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Patronat Starosty

Treść strony

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy

lub udział  Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego  w Komitecie Honorowym

 

Patronat Honorowy oraz członkostwo Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego  w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ponadregionalnym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji regionu.

Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

Organizatorów przedsięwzięć ubiegających się o przyznanie Patronatu zapraszamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego oraz jego załącznikami - dokumenty znajdują się poniżej.


W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.


Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez merytorycznego pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 683 53 80 wew. 41.

PATRONAT HONOROWY STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

WYKAZ ZA 2019 ROK

 

1. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą” - 5.04.2019r.

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie, Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

XI Wojewódzki Przegląd Poezji dla Dzieci - 26.04.2019 r.

 

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Od upadku I Rzeczypospolitej do odzyskania niepodległości” - 17.05.2019 r.

 

4. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

IV Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej -16.04.2019 r.

 

5. EUROFORUM Sp. z o.o., ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice

Północna Liga Przeprawowa – I Runda -27.04.2019 r.

 

6. Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Żeromskiego 5/8, 87-400 Golub-Dobrzyń

Projekt pn. „Gotuj międzypokoleniowo - jedź i żyj zdrowo” - 01.03.2019 r. - 15.06.2019 r.

 

7. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Połączony Degustacją Potraw Regionalnych -19.05.2019 r.

 

8. Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filia w Ciechocinie, Ciechocin 167, 87-408 Ciechocin

Koncert Duetów (gitarowo-skrzypcowy) - 11.04.2019 r.

 

9. Polski Związek Emerytów, rencistów i inwalidów, Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, 87-410

Kowalewo Pomorskie Światowy Dzień Inwalidy - 9.05.2019 r.

 

10. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne PRZEDMOŚCIE, Lisewo 56, 87-400 Golub-Dobrzyń
„Smętkowe Historie” i zlot miłośników i pasjonatów historii - 11-12.05.2019 r.
 

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Wielgie 80A, 87-645 Zbójno

 XIV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego - 16.05.2019 r.

 

12. Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń

IV Kujawsko-Pomorski Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych - 11.05.2019 r.

 

13. Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

IV Festiwal Gitarowy na Zamku -18-19.05.2019 r.

14. Klub Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie, ul. Biskupia 16, 86-200 Chełmno 
59 Międzynarodowy Spływ Kajakowy pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą - 27.07-7.08.2019 r.


15. Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN, Sokoligóra 44, 87-400 Golub-Dobrzyń

Regionalny Turniej Karate Kyokushin - 15.06.2019 r.


16.Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze - 6.07.2019 r.


17. Boras Promotion Tomasz Borowski, ul. Żeromskiego 7/23, 87-400 Golub-Dobrzyń
II Międzynarodowy Wyścig Kolarski im. Grzegorza Piwowarskiego - 16.06.2019 r.


18. Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła Miejskiego Drwęca w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Modrzewiowa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
Zawody Wędkarskie na Bulwarze Drwęcki o puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego - 29.06.2019 r.


19. Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Korona Gałczewko, Gałczewko 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
Powiatowy Turniej Piłkarski Drużyn Amatorskich - lipiec-wrzesień 2019 r.

 

20. Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 84, 87-100 Toruń
52 Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 25.08.2019 r.

21. Grzegorz Górecki, ul. Konopnickiej 11/31, 87-400 Golub-Dobrzyń
Spływ Na Byle Czym - 10.08.2019 r.

22. Zespół Szkół w Działyniu, Działyń 57, 87-645 Zbójno
I Wojewódzki Konkurs „Świat Żeromskiego – odległy, a jednak aktualny” w trzech kategoriach: konkurs fotograficzny, recytacja, drużynowy konkurs wiedzy - 23.11.2019 r.
 

23. Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków
XIX Finał Szlachetnej Paczki - 7-8.12.2019 r.

24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Wielgie 80A, 87-645 Zbójno
X Regionalne Biegi Przełajowe „Wielgie 2019” - 9.10.2019 r.

25. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń
Maraton MTB Golub-Dobrzyń - 29.09.2019 r.

26. Liga Obrony Kraju Koło Strzeleckie „STRAŻAK”, ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
Wojewódzkie zawody w dwuboju strzeleckim z pistoletu i karabinka sportowego - 21.09.2019 r.

27. Szkoła Podstawowa w Klonowie, Klonowo 62, 87-645 Zbójno
Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „Kto ty jesteś? – Polak mały…” - 8.11.2019 r.

28. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci, Młodzieży i Przewodników - 24.10-1.12.2019 r.

29. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
Golubski Hubertus - 28.09.2019 r.

30. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Dzień Seniora - 7.11.2019 r.

31. Zespół Szkół Nr 2, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń
Ekonomiczna Akademia Malucha - styczeń-czerwiec 2020 r.


32. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
IV Turniej na Zamku - potyczki wierszowane-7.12.2019 r.

33. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie
VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Superpióro Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego - 21.11.2019 r.


34. Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
Eliminacje Okręgowe - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - 7.12.2019 r.
 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę